Privacyverklaring Mijn Horoscoop

Mijn Horoscoop, Peursumstraat 46, 1106 BV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.personalbooks.nl
http://www.mijnhoroscoop.nl
Mijn Horoscoop
Peursumstraat 46
1106 BV Amsterdam
+31 20 696 2716
Bert IJff is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Horoscoop.
Hij is te bereiken via bert.ijff@xs4all.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Mijn Horoscoop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Dit alles i.v.m.

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Mijn Horoscoop verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 6. Mijn Horoscoop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het vervaardigen van het door jou bestelde exemplaar van Mijn Horoscoop.
  2. Het verzenden van het door jou bestelde exemplaar van Mijn Horoscoop naar het door jou opgegeven adres.

 7. Geautomatiseerde besluitvorming
 8. Mijn Horoscoop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Horoscoop) tussen zit.

 9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 10. Mijn Horoscoop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  In verband met reprints van verloren gegane (e-)boeken hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
  ordergegevens : 12 maanden
  e-mailadres : 12 maanden, tenzij je hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen. In dat geval bewaren we je e-mailadres 3 jaar, tenzij je je eerder afmeldt via mijnhoroscoop@xs4all.nl.

 11. Delen van persoonsgegevens met derden
 12. Mijn Horoscoop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn Horoscoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 13. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 14. Mijn Horoscoop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kunnen wij de correcte werking van de site niet meer garanderen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  1. Cookie: Mijn Horoscoop
   Naam: ASPSESSIONIDxxxxxxxx
   Functie: Cookie voor navigatie binnen de website
   Bewaartermijn: tot einde van de sessie
  2. Cookie: Mijn Horoscoop
   Naam: user
   Functie: Cookie voor navigatie binnen de website
   Bewaartermijn: 1 week

  Facebook en Twitter
  Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina.s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 15. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 16. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijn Horoscoop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijnhoroscoop@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mijn Horoscoop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 17. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 18. Mijn Horoscoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mijnhoroscoop@xs4all.nl

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website.